MOOC

Haber Okuryazarlığı Çevrimiçi Eğitimi

Bu çevrimiçi eğitim, vatandaşların haber tüketiminde daha akıllı bir yaklaşım sergilemeleri ve sivil yaşamda bilinçli katılımcılar olmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. İlk amaç, eğitimi alan kişilerin haberlerin güvenilirliğini ve inanılırlığını değerlendirmek için gerekli olan eleştirel düşünme ve haber okuryazarlığı becerilerinin geliştirilmesidir. İkinci amaç ise bu becerileri öğreten eğiticilerin güçlendirilmesidir.

Bölüm 1 Bölüm 2 Bölüm 3 Bölüm 4

KAÇD Bölüm 1

Modül 1: Gerçek Ötesi ve Sahte Haber
Bu Modülün ana amacı gerçek ötesi ve sahte haber kavramlarını ve bunların demokrasileri ve toplumlarla bireylerin esenliğini nasıl tehdit ettiğini açıklamaktır.

Modülü Aç Eğitici Modülü

Modül 2: Bilgi Düzensizliği
Bu Modülün temel amacı, katılımcılara bilgi düzensizliği kategorileri ve türlerini tanımak ve ayırt etmek yoluyla karşılaştıklarında analitik ve eleştirel düşünme yaklaşımı sergileyebilmeleri için bilgi bozukluğunun kavramsal çerçevesini çizmektir.

Modülü Aç Eğitici Modülü

Modül 3: Bilgi Kirliliğinin Sebepleri ve Sonuçları
Bu Modülün temel amacı, katılımcıların bilgi kirliliği yaratılmasının arkasındaki motivasyonlar ve bilgi kirliliğinin olası etkileri hakkında farkındalığını artırmak, bu amaçla bilgi kirliliğinin nedenlerini ve sonuçlarını sunmaktır.

Modülü Aç Eğitici Modülü

Modül 4: Bilgi Kirliliğinin Yaratılmasında İnternet ve Sosyal Medyanın Rolü
Bu Modülün ana amacı bilgi kirliliğinin yaratılmasında İnternet ve sosyal medyanın rolünü ve çevrimiçi kullanıcıların güvenirliğini açıklamaktır.

Modülü Aç Eğitici Modülü

Modül 5: Yanlış Bilgi Psikolojisi
Bu Modülün ana amacı, insanları yanlış bilgiye karşı savunmasız hale getiren, yanlış bilginin kalıcılığına neden olan ve düzeltilmesini zorlaştıran bilişsel mekanizmaları ele almaktır.

Modülü Aç Eğitici Modülü

Modül 6: Algoritmalar Çağı
Bu Modülün temel amacı, algoritmalar, algoritmaların nasıl çalıştığı, insanları ve toplumları nasıl etkiledikleri ile otomatik karar vermenin faydaları ve sonuçları hakkında farkındalık yaratmaktır.

Modülü Aç Eğitici Modülü

Modül 7: Küresel Haber Tüketim Eğilimleri
Bu Modülün temel amacı, haber izleyicilerinin tutumları, alışkanlıkları ve tercihleri, haberlerle ilgili konulardaki farkındalıkları, ülkeler arasında, zaman içinde ve demografik faktörlere bağlı olarak haberlere yönelik tutum ve davranışların nasıl değiştiği hakkında genel bir farkındalık yaratmaktır.

Modülü Aç Eğitici Modülü

Modül 9: Haber Okuryazarlığı
Bu Modülün temel amacı, haber okuryazarlığını, haber okuryazarlığının ana yapı taşlarını ve bir haber okuryazarlığı eğitim programının içeriğini tanımlamaktır.

Modülü Aç Eğitici ModülüKAÇD Bölüm 2

Modül 9: Değişen Medya Ortamı
Bu Modülün temel amacı, dijital devrime ve yeni medya araçlarına ve bu yeni ekosistemin insanlar üzerindeki etkilerine yönelik genel bir bakış sunmaktır.

Modülü Aç Eğitici Modülü

Modül 10: İfade Özgürlüğü
Bu Modülün temel amacı, ifade özgürlüğü ve diğer ilgili haklar ile bunların işlevlerini açıklamaktır.

Modülü Aç Eğitici Modülü

Modül 11: Gazetecilik, Gazetecilikte Yeni Uygulamalar ve Bunların Sosyal Etkileri
Bu Modülün temel amacı, gazeteciliğin temel özelliklerini tanımlamak, gazetecilik değerlerinin etkisini açıklamak ve yeni gazetecilik uygulamalarının toplum üzerindeki etkilerini ortaya koymaktır.

Modülü Aç Eğitici ModülüKAÇD Bölüm 3

Modül 12: Haberi Diğer Medya İçeriklerinden Ayırt Etmek
Bu modülün ana amacı, haberlerin diğer medya içeriklerinden nasıl ayırt edileceğini öğretmektir. İkincil amaç ise Modül içeriğini öğrenenleri eğitmek için kullanmak isteyen eğitmenlere rehberlik etmektir.

Modülü Aç Eğitici Modülü

Modül 13: Güvenilir Bilgi Kaynakları
Bu modülün ana amacı, öğrenenlerin farklı bilgi kaynağı kategorilerini ve türlerini tanımalarına ve ayırt etmelerine yardımcı olmak için güvenilir bilgi kaynaklarını tanıtmaktır.

Modülü Aç Eğitici Modülü

Modül 14: Etkili Arama Stratejileri
Bu modülün ana amacı, etkili bir arama stratejisi geliştirmek için gerekli olan bazı arama fonksiyonlarını ve işleçleri açıklamaktır.

Modülü Aç Eğitici Modülü

Modül 15: Filtreleri Yönetme
Bu modülün temel amacı, filtrelerin nasıl yönetilebileceğini ve bunlardan kaçınmak için neler yapılabileceğini açıklamaktır.

Modülü Aç Eğitici Modülü

Modül 16: Doğrulama Yöntem ve Araçları
Bu modülün temel amacı, doğrulamada kullanılabilecek yöntem ve araçları açıklamaktır.

Modülü Aç Eğitici Modülü

Modül 17: Doğrulama Platformları ve Hizmetleri
Bu modülün temel amacı, doğrulama platformlarını, onların işleyişini ve doğrulamaya yönelik hizmetleri açıklamaktır.

Modülü Aç Eğitici ModülüKAÇD Bölüm 4

Modül 18: Genel Eğitici Rehberi
Bu modül, eğitmenlerin haber okuryazarlığının farklı yönleriyle ilgili dersleri (Modül 1-17) tasarlamasına, uygulamasına ve değerlendirmesine yardımcı olmak için hazırlanmıştır.

Eğitici Modülü