Hacettepe Üniversitesi
 

Hacettepe Üniversitesi
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

DEĞİŞEN DÜNYADA BİLGİ YÖNETİMİ SEMPOZYUMU
24-26 Ekim 2007, Ankara

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tarafından düzenlenen "Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu" 24-26 Ekim 2007 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilmiştir.

Sempozyumun amacı, Bilgi Yönetimi alanındaki araştırmacıları ve uygulamacıları bir araya getirerek günümüzdeki bilgi yönetimi sorunlarına çözüm getirebilecek yöntem, fikir, kuram ve yaklaşımların tartışılmasını sağlamaktır.

Günümüzde gerek basılı gerekse elektronik ortamda yaratılan, yayınlanan, depolanan, ağ aracılığıyla erişilebilen ve bir yerden bir yere iletilebilen bilgi miktarı önemli bir sorun oluşturmaya başlamıştır. Dolayısıyla, bilgi sağlamak, düzenlemek, denetlemek ve bilgiye erişmek için daha gelişmiş bilgi yönetimi tekniklerine gereksinim duyulmaktadır. Kamu kaynaklarıyla üretilen bilgiler giderek herkesin kullanımına açılmaktadır. Kullanıcıların bilgi arama davranışları daha derinlemesine incelenmekte, bu incelemelerin sonuçları daha etkin bilgi erişim sistemleri tasarımında ve bilgi mimarisinde kullanılmaktadır. Çeşitli disiplinler bilgi yönetimi ile ilgili sorunların çözümüne farklı kuramsal yaklaşımlarla katkı sağlamakta, bunun sonucunda bilgi yönetimi eğitimi de giderek daha disiplinlerarası bir nitelik kazanmaktadır.

"Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu"nun ana konuları aşağıda verilmektedir:

. Bilgi Yönetiminde Son Gelişmeler
. Belge Yönetimi
. Bilgi Mimarisi ve Bilgi Erişim
. Bilginin Düzenlenmesi
. Bilgi Yönetimi Eğitimi
. Kullanıcı Araştırmaları
. Yaşamboyu Öğrenme ve Bilgi Okuryazarlığı
. Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler
. Bilgi Yönetiminde Kuramsal Yaklaşımlar
. Disiplinlerarası Çalışmalar


Bildiriler Kitabı

Amaç / Kapsam
Çağrılı Konuşmacılar
Düzenleme Komitesi
Program Komitesi
Yerel Komite
Destekleyenler
İletişim
 

Hacettepe Üniversitesi3MAnadolu Üniversite Kütüphaneleri KonsorsiyumuAmerikan BüyükelçiliğiBordo Doküman Sistemleri Ticaret ve Sanayi A.Ş.BowkerBritish CouncilebraryEbsco Information ServicesEmerald Group Publishing Limited

Elseviergemini Goethe-Institut AnkaraInfo Technology Supply LtdMikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş.SwetsTürkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma KurumuTürk Kütüphaneciler Derneği Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği Westlaw International