Hacettepe Üniversitesi
 

Bildiriler Kitabı
Tam Metin (PDF - 16,9 MB)
İçindekiler

Açılış Bildirileri

Bilimsel ve Teknik Bilgiyi Yönetme: Değişen Bir Manzara
John J. Regazzi

Tıklayınız
Tıklayınız

Bilgi Erişimin Geleceği
Steve Whittaker

Tıklayınız
Tıklayınız

Dünya Çapında Açık Erişim Alt Yapısı Olarak Kütüphaneler
Elmar Mittler

Tıklayınız
Tıklayınız

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünün Kuruluşunun 35. Yılı

Kütüphanecilik Eğitiminde Değişen Ufuklar: Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümünün İlk On Beş Yılı (Çağrılı bildiri)
Nilüfer Tuncer

Tıklayınız
Tıklayınız

Kütüphanecilerin Eğitiminden Bilgi Profesyonellerinin Eğitimine: Hacettepe Üniversitesinde Son Yirmi Yıl (Çağrılı bildiri)
İrfan Çakın

Tıklayınız
 

Arşivcilik Eğitimi: Hacettepe Üniversitesi Deneyiminin Ardından
Gülbün Baydur ve Özgür Külcü

Tıklayınız
Tıklayınız

Web Sayfalarının Kategorizasyonu ve Web Ontolojisi

Web 2.0 Sosyal Uzayında Anahtar Resim Niteleme ve Etiketleme
Mícheál Mac an Airchinnigh ve Kalina Sotirova

Tıklayınız
Tıklayınız

Yapay Sinir Ağları ile Web İçeriklerini Sınıflandırma
Esra Nergis Güven, Hakan Onur ve Şeref Sağıroğlu

Tıklayınız
Tıklayınız

Türkçe Haberlerde Yeni Olay Bulma ve İzleme: Bir Deney Derleminin Oluşturulması
Fazlı Can, Seyit Koçberber, Özgür Bağlıoğlu, Süleyman Kardaş, H. Çağdaş Öcalan ve Erkan Uyar

Tıklayınız
Tıklayınız

Geçmişten Geleceğe Kütüphaneler, Arşivler ve Bilgi Yönetimi

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu
Bülent Yılmaz

Tıklayınız
Tıklayınız

Enformasyon Bilimlerine Fütüristik Bir Yaklaşım
Bekir Kemal Ataman

Tıklayınız
Tıklayınız

Gelişmelerin Şekillendirdiği Bir Bilim Olarak Arşivcilik ve Arşivcilik Eğitimi
İshak Keskin

Tıklayınız
Tıklayınız

Bilgi Erişim ve Arama Motorları

Google Scholar ve Scirus Arama Motorlarında Türkçe Anahtar Sözcüklerle Yapılan Aramalar Üzerine Bir Değerlendirme
Seda Kesen, Canan Şenol ve Zehra Yanar

Tıklayınız
Tıklayınız

Resim Arama Motorlarının Sorgu Sözcük Sayısına Göre Performans Değerlendirmeleri
Erkan Emirzade ve Yıltan Bitirim

Tıklayınız
Tıklayınız

Cumhuriyet Dönemi Makaleler Bibliyografyası 1923-1999: Eleştirel Bir Değerlendirme
Yaşar Tonta ve Umut Al

Tıklayınız
Tıklayınız

Kullanıcı Araştırmaları

Kütüphanecilik ve Bilgi Yönetimi Literatüründe Kullanıcı
Nazan Özenç Uçak

Tıklayınız
Tıklayınız

Bilgi Teknolojilerinin Mühendislerin Bilimsel İletişim Davranışlarına Etkisi
Burcu Tanrıkulu

Tıklayınız
Tıklayınız

Tarihçilerin Bilgi Gereksinimleri ve Bilgi Kullanımları
Hatice Gülşen Birinci          

Tıklayınız
Tıklayınız

Elektronik Bilgi Kaynakları ve Belge Yönetimi

Elektronik Kitapların Son On Yılı: Evrim mi Devrim mi?
Daniela Zivkovic

Tıklayınız
Tıklayınız

Türkiye’de Bilimsel Elektronik Dergiler
Mehmet Emin Küçük, Umut Al ve N. Erol Olcay

Tıklayınız
Tıklayınız

Türkiye’de Elektronik İmza ve Elektronik Devlet Uygulamaları: Elektronik Belge Yönetimi Açısından Bir Değerlendirme Denemesi
Esin Altın

Tıklayınız
Tıklayınız

Türkiye’de E-Devlet Uygulamaları Kapsamında Kamu Kurumlarına Ait Web Sayfalarının Değerlendirilmesi
Gülten Alır, İrem Soydal ve Özgür Öztürk

Tıklayınız
Tıklayınız

Öğrenciler Üzerine Yapılan Çalışmalar

Bilgi Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri
Serap Kurbanoğlu ve Buket Akkoyunlu

Tıklayınız
Tıklayınız

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Eğitim Programının Değerlendirilmesi
Zehra Yanar

Tıklayınız
Tıklayınız

Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları
Aynur Ersoy

Tıklayınız
Tıklayınız

Bibliyometri ve Koleksiyon Yönetimi

Türkçe Dergilerde Yayımlanan Makaleler Üzerine Bir İnceleme
Yaşar Tonta ve Umut Al

Tıklayınız
Tıklayınız

Dergi Kullanım Verilerinin Bibliyometrik Analizi ve Koleksiyon Yönetiminde Kullanımı
Yaşar Tonta ve Yurdagül Ünal

Tıklayınız
Tıklayınız

Elektronik Dergilerde Kullanım Analizi: ANKOS ve ODTÜ Örneği
Hacer Özen

Tıklayınız
Tıklayınız

Tam Metin Makale Kullanım Verilerinin Bibliyometrik Analizi
Umut Al ve Yaşar Tonta

Tıklayınız
Tıklayınız

Türkçe Makalelerin Dergilere Dağılımı ve Bradford Yasası
Yaşar Tonta ve Umut Al

Tıklayınız
Tıklayınız

Arşivlerde ve Kütüphanelerde Bilginin Düzenlenmesi

Karma Kütüphane: Dijital ve Geleneksel Kütüphanelerin Odak Noktası
Mehdi Afzali

Tıklayınız
Tıklayınız

Dosya Tasnif Planlarında Fonksiyonun Gücü
Niyazi Çiçek

Tıklayınız
Tıklayınız

Değişen Koşullarda Kurumsal Belge ve Arşiv Hizmetleri: Bir Uygulama Örneği Olarak Türkiye Kızılay Derneği
Özgür Külcü ve Hande Uzun Külcü

Tıklayınız
Tıklayınız

Belge Yönetiminde Afet Planlaması
Hüseyin Odabaş ve Yonca Odabaş

Tıklayınız
Tıklayınız

Karamanlıca Eserleri Nasıl Kataloglamalıyız? Çevrimiçi Kütüphane Kataloglarından Bibliyografik Kayıt Örnekleri
Selenay Aytaç

Tıklayınız
Tıklayınız

Posterler

Tıp Alanında Çalışan Akademisyenlerin Elektronik Veri Tabanı ve Elektronik Dergi Kullanımları
Selahattin Cihan Doğan

Tıklayınız
 

Yarının Potansiyelini Değerlendirebilmek İçin Bugünden Bilgiyi Yönetmek
Ömer Kılıç

Tıklayınız
 

Türkiye'de 1928-2005 Yılları Arasında Yayımlanan Biyografik Danışma Kaynakları: Nicel Bir Analiz
Dilek Köprülü

Tıklayınız
 

Üniversite Kütüphanelerinde Pazarlama: Başkent Üniversitesi Kütüphanesi Örneği
Ziya Kutluoğlu

Tıklayınız
 

Kütüphanecilik ve Bilgibilim Eğitiminde Uluslararası İşbirliği: Avrupa Birliği Faaliyetleri
Esin Sultan Oğuz

Tıklayınız
 

Öğretim Üyesi-Kütüphaneci İşbirliği: Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Örneği
Muhteşem Önder ve Tuba Akbaytürk Çanak

Tıklayınız
 

Havacılık Bilgi Yönetimi
F. Dilek Türkoğlu

Tıklayınız
 

Okul Öncesi Çocuklara Yönelik Kütüphane Hizmetlerinin Önemi: Başarılı Bir Kütüphane Örneği
Arif Yılmaz

Tıklayınız
 

Panel: Bilgi Profesyonellerini Geleceğe Hazırlamak

Bilgi Mesleğinin En Değerli Kaynağı Olan İnsanı Geleceğe Hazırlamak
H. Lea Wells (Yönetici), Sheila D. Creth, Jordan M. Scepanski ve Barbara von Wahlde

Tıklayınız
 

Çalıştaylar

Halk Tarafından, Halk İçin: Kamuya Açık ABD Devlet Yayınları ve ABD Hükümetinin Açık Erişimdeki Rolü
Michael P. Huff

Tıklayınız
 

Web Temelli Öğretim Yönetim Sistemleri ve İçerik Yönetim Sistemlerinin Bilginin Yönetilmesi ve Sunumu Açısından Değerlendirilmesi
Orçun Madran ve Yasemin Gülbahar

Tıklayınız
Tıklayınız

Bilgi ve Belge Yönetiminde Etik Yaklaşım ve Sorunlar
Bülent Yılmaz

Tıklayınız
 

KOHA Kütüphane Yazılımı
Tümer Garip

Tıklayınız
 

Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanarak Kurumsal Arşiv Kurma: DSpace Örneği
Levent Ertürk

Tıklayınız
 

Elektronik Koleksiyon Yönetimi ve Elektronik Bilgi Kaynaklarında Ölçme-Değerlendirme
Hacer Özen

Tıklayınız
Tıklayınız

Bildiriler Kitabı

Amaç / Kapsam
Çağrılı Konuşmacılar
Düzenleme Komitesi
Program Komitesi
Yerel Komite
Destekleyenler
İletişim
 

Hacettepe Üniversitesi3MAnadolu Üniversite Kütüphaneleri KonsorsiyumuAmerikan BüyükelçiliğiBordo Doküman Sistemleri Ticaret ve Sanayi A.Ş.BowkerBritish CouncilebraryEbsco Information ServicesEmerald Group Publishing Limited

Elseviergemini Goethe-Institut AnkaraInfo Technology Supply LtdMikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş.SwetsTürkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma KurumuTürk Kütüphaneciler Derneği Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği Westlaw International