Hacettepe Üniversitesi
 

Çağrılı Konuşmacılar

Long Island Üniversitesinden (ABD) Prof. Dr. John J. Regazzi 24-26 Ekim 2007 tarihlerinde Ankara'da yapılacak Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumunun açılış bildirisini sunmayı kabul etti. Bu etkinliği destekleyen ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine teşekkür ederiz. Prof. Regazzi "Bilimsel ve Teknik Bilgiyi Yönetme: Değişen Bir Manzara" başlıklı bildirisinde bilimsel, teknik ve tıbbi bilgi üretme ve yönetme biçimimizi değiştiren teknolojileri inceleyecek, bilimsel iletişim sürecini tetikleyen bazı tarihi ve güncel gelişmeleri gözden geçirerek yeni girişimleri ve geleceğe yönelik önerileri tartışacaktır. (devamı)
 
Sheffield Üniversitesi Bilgi Erişim Profesörü Dr. Steve Whittaker 24-26 Ekim 2007 tarihlerinde Ankara'da yapılacak Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumunda çağrılı bir bildiri sunmayı kabul etti. Bu etkinliği destekleyen İngiliz Kültür Heyetine teşekkür ederiz. Prof. Whittaker "Bilgi Erişimin Geleceği" başlıklı bildirisinde bu alandaki son on yılın yönelimlerini (örneğin, Google gibi arama motorlarının yükselişi) tartışacak ve bilgi erişimin geleceğiyle ilgili bazı temel meydan okumaların neler olduğunu belirleyecektir. (devamı)
 
Göttingen Üniversitesinden Prof. Dr. Elmar Mittler 24-26 Ekim 2007 tarihlerinde Ankara'da yapılacak Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumunda açık erişim konusunda çağrılı bir bildiri sunmayı kabul etti. Bu etkinliği destekleyen Ankara'daki Goethe Enstitüsüne teşekkür ederiz. Prof. Mittler "Açık Erişim Alt Yapısı Olarak Kütüphaneler" başlıklı çağrılı bildirisinde Almanya ve Avrupa'daki kütüphanelerin açık erişim etkinlikleri hakkında bilgi verecektir. (devamı)

Bildiriler Kitabı

Amaç / Kapsam
Çağrılı Konuşmacılar
Düzenleme Komitesi
Program Komitesi
Yerel Komite
Destekleyenler
İletişim
 

Hacettepe Üniversitesi3MAnadolu Üniversite Kütüphaneleri KonsorsiyumuAmerikan BüyükelçiliğiBordo Doküman Sistemleri Ticaret ve Sanayi A.Ş.BowkerBritish CouncilebraryEbsco Information ServicesEmerald Group Publishing Limited

Elseviergemini Goethe-Institut AnkaraInfo Technology Supply LtdMikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş.SwetsTürkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma KurumuTürk Kütüphaneciler Derneği Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği Westlaw International