Hacettepe Üniversitesi
 
Biyografi

Prof. Regazzi yayıncılık endüstrisinde ve eğitimde 30 yılı aşkın bir süredir hizmet vermektedir. 2005 yılında Long Island Üniversitesindeki Bilgi ve Bilgisayar Bilimi Koleji ile Palmer Kütüphane ve Bilgibilim Okulu Dekanlık görevine atanmadan önce, Dr. Regazzi Elsevier Inc. Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO), Elsevier Pazar Geliştirme ve Elektronik Yayıncılık Müdürü olarak görev yapmıştır. Bu görevlerde Dr. Regazzi Elsevier şirketinin araştırma, ileri teknoloji ve yeni stratejik pazar girişimlerinden sorumluydu. Dr. Regazzi Elsevier'in elektronik yayıncılık stratejisini genişletti. Şirketin Internet ortamındaki amiral gemisi sayılan ScienceDirect'i başarıyla başlattı ve büyüttü, Scirus, Endeavor/EnCompass ve Scopus'un ilk tasarımı gibi çevrimiçi arama çözümlerini geliştirdi. CrossRef gibi tüm yayıncılık endüstrisine yönelik elektronik girişimlerin öncülüğünü yaptı. 1988-1998 yılları arasında Dr. Regazzi Engineering Information, Inc. (Ei) şirketinin Başkanı ve Üst Yöneticisiydi. Bu şirketin Elsevier ile birleşmesini sağladı. Bu süre içinde şirketin DIALOG ile ortak bir girişimi olan Article Express International belge sağlama şirketinin Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı. Dr. Regazzi Ei şirketine gelmeden önce yedi yıl H.W. Wilson şirketinde Bilgisayar Sistemleri ve Elektronik Yayıncılıktan sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Dr. Regazzi Avrupa ve Asya'daki birçok uluslararası programda da çalıştı. 1996'da doğrudan Filipinler Cumhurbaşkanı Fidel Ramos ve Bilim ve Teknoloji Bakanı Dr. William Padulina ile Filipinler Ulusal Mühendislik Bilgi Hizmeti anlaşmasının pazarlığını yürüttü.

Dr. Regazzi Bilgibilim doktorasını Rutgers Üniversitesinden (1982), yüksek lisansını Columbia Üniversitesinden almıştır. Dr. Regazzi'nin aynı zamanda Iowa Üniversitesinden Dini Araştırmalar konusunda yüksek lisans derecesi, St. John's Üniversitesinden Psikoloji lisans derecesi bulunmaktadır.

Dr. Regazzi yayınları ve sunuşlarıyla aktif bir mesleki yaşam sürdürmektedir. Dr. Regazzi 2004 yılında Özetleme ve Dizinleme Hizmeti Ulusal Federasyonunun prestijli Miles Conrad ödülünü almıştır. Birçok mesleki derneğe üyedir. CABI Yönetim Kurulu Başkanı (1998 -   ), Ei Vakfı Müdürler Heyeti (1998-  ) ve İngiliz Standartlar Enstitüsü Müdürler Heyeti (2006 - ) üyesi olarak görev yapmaktadır. 1999-2002 yılları arasında Amerikan Yayıncılar Derneği'nin Mesleki ve Bilimsel Yayıncılık Birimi Müdürler Heyeti üyesi (1999-2002) olarak görev yapmıştır.

Bildiri Özeti

Bilimsel ve Teknik Bilgiyi Yönetme: Değişen Bir Manzara

Teknoloji bilimsel bilgi üretim ve yönetim biçimimizi, özellikle bilimsel, teknik ve tıbbi bilgi kaynaklarını değiştirmektedir. Bildiride bu yönelimleri yaratan bazı tarihi ve güncel tetikleyiciler gözden geçirilecek ve bu tetikleyicilerin bilimsel bilgiyi yönetme biçimimizi nasıl değiştirdikleri incelenecek, bazı yeni girişimler özetlenecek ve geleceğe yönelik öneriler sunulacak ve tartışılacaktır.


Bildiriler Kitabı

Amaç / Kapsam
Çağrılı Konuşmacılar
Düzenleme Komitesi
Program Komitesi
Yerel Komite
Destekleyenler
İletişim
 

Hacettepe Üniversitesi3MAnadolu Üniversite Kütüphaneleri KonsorsiyumuAmerikan BüyükelçiliğiBordo Doküman Sistemleri Ticaret ve Sanayi A.Ş.BowkerBritish CouncilebraryEbsco Information ServicesEmerald Group Publishing Limited

Elseviergemini Goethe-Institut AnkaraInfo Technology Supply LtdMikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş.SwetsTürkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma KurumuTürk Kütüphaneciler Derneği Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği Westlaw International