Hacettepe Üniversitesi
 
Biyografi

Prof. Dr. Steve Whittaker Sheffield Üniversitesi Bilgi Araştırmaları Bölümü Başkanıdır. Ortaklaşa sistemler kuramı, tasarımı ve değerlendirmesi ile çoklu ortam (multimedia) erişim ilgi duyduğu araştırma alanlarıdır. Prof. Whittaker Hewlett Packard Labs (ABD ve Birleşik Krallık), Lotus, IBM Research, Bell Labs ve AT&T Labs-Research şirketlerinde çalıştı. Stanford ve Edinburgh Üniversitelerinde konuk profesör olarak bulundu. Geçmişte işyerleri ve üniversiteler için birçok yeni ortaklaşa sistem tasarladı ve kurdu. Kişisel bellek sistemi, paylaşımlı iş ortamları, sosyal elektronik posta istemcileri, toplantılarda yapılan konuşmaları kaydetme sistemleri ve konuşmaları taramak ve erişmek için geliştirilen çeşitli araçlar bunlardan bazılarıdır. Prof. Whittaker çalıştay bildirileri hariç 100'ün üzerinde hakemli dergi makalesi ve konferans bildirisi yazdı. Çalışmalarına yaklaşık 3000 defa atıf yapıldı. Prof. Whittaker 11 Amerikan ve Birleşik Krallık patenti sahibi olup halen Human Computer Interaction ve Discourse Processes dergilerinin Yazı Değerlendirme kurullarındadır. 2000 yılında düzenlenen  Bilgisayar Destekli Ortaklaşa Çalışma (CSCW) Konferansının Düzenleme Komitesi Eşbaşkanı olarak görev yapmıştır. Prof. Whittaker halen anılarımızı hatırlamaya ve paylaşmaya yardımcı olan dijital araçlar üzerinde çalışmaktadır.

Bildiri Özeti

Bilgi Erişimin Geleceği

Bilgi erişim alanındaki son on yıldaki yönelimleri tartışacağım. Buna güçlü toplumsal bileşenleri ve basit kullanıcı arayüzleri olan algoritmaları kullanan Google gibi arama motorlarının yükselişi de dahil. Bilgi erişimin geleceğini etkileyen bilgi yüklemesi, çoklu ortam erişim ve kişisel bilgi yönetimi gibi bazı temel meydan okumaları belirleyerek bu sorunları çözmek için geliştirilen yeni teknolojileri tanımlayacağım.


Bildiriler Kitabı

Amaç / Kapsam
Çağrılı Konuşmacılar
Düzenleme Komitesi
Program Komitesi
Yerel Komite
Destekleyenler
İletişim
 

Hacettepe Üniversitesi3MAnadolu Üniversite Kütüphaneleri KonsorsiyumuAmerikan BüyükelçiliğiBordo Doküman Sistemleri Ticaret ve Sanayi A.Ş.BowkerBritish CouncilebraryEbsco Information ServicesEmerald Group Publishing Limited

Elseviergemini Goethe-Institut AnkaraInfo Technology Supply LtdMikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş.SwetsTürkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma KurumuTürk Kütüphaneciler Derneği Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği Westlaw International