Hacettepe Üniversitesi
 
Biyografi

Prof. Mittler Almanya'da ve Avrupa'da bilimsel iletişim ve açık erişim (AE) konusundaki önemli kişilerden biridir. Prof. Mittler SPARC (Bilimsel Yayıncılık ve Akademik Kaynaklar Birliği) Avrupa Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. 1990-2006 yılları arasında Göttingen Üniversitesi Kütüphane Müdürü olarak görev yapan Prof. Mittler bu sure içinde gerek Almanya'da gerekse Avrupa'da dijital kütüphanelerle ilgili birçok uluslararası proje yürütmüştür. Alman Ağa Dayalı Bilgi Girişiminde (DINI) aktif olarak görev alan Prof. Mittler Avrupa Araştırma Kütüphaneleri Derneğinin başkanlığını yapmıştır.  Prof. Mittler doktorasını Freiburg Üniversitesinden almıştır. Mainz, Göttingen ve Sorbonne (Paris) üniversiteleri tarafından kendisine onursal doktora derecesi verilmiştir. Prof. Mittler dijital kütüphaneler, bilimsel iletişim ve açık erişim konusunda çok sayıda makale yayımlamıştır.

Bildiri Özeti

Açık Erişim Alt Yapısı Olarak Kütüphaneler

Açık erişim hareketinin taleplerinden biri bilimin bilim insanlarına geri verilmesidir. Kütüphaneler

  1. Bu bilimsel etkinliklerin doğal ortaklarıdır. 
  2. Küresel standartları yerel düzeyde kullanmaya alışıktırlar.
  3. Hem özgün yayınlar hem de son baskılar için yerel arşivler kurabilirler.
  4. Açık erişim materyallerini bölgesel ve küresel ağlarda sunacak örgütsel güce sahiptirler.

Bu davetli bildiride Almanya, Avrupa ve dünyadaki kütüphanelerin açık erişim etkinliklerinin gelişmesi gözden geçirilmektedir.


Bildiriler Kitabı

Amaç / Kapsam
Çağrılı Konuşmacılar
Düzenleme Komitesi
Program Komitesi
Yerel Komite
Destekleyenler
İletişim
 

Hacettepe Üniversitesi3MAnadolu Üniversite Kütüphaneleri KonsorsiyumuAmerikan BüyükelçiliğiBordo Doküman Sistemleri Ticaret ve Sanayi A.Ş.BowkerBritish CouncilebraryEbsco Information ServicesEmerald Group Publishing Limited

Elseviergemini Goethe-Institut AnkaraInfo Technology Supply LtdMikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş.SwetsTürkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma KurumuTürk Kütüphaneciler Derneği Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği Westlaw International