Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tarafından düzenlenen "2. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu" 22-24 Eylül 2010 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilmiştir.

Sempozyumda Bilgi Yönetimi alanındaki araştırmacılar ve uygulamacılar bir araya gelerek günümüzdeki bilgi yönetimi sorunlarına çözüm getirebilecek yöntem, fikir, kuram ve yaklaşımları tartışmışlardır.

Çağrılı konuşmalar, bildiriler ve posterlerin tam metinleri, sunuş slaytları ve videoları.

Kapanış Konuşması (FLV)


Anasayfa

Bildiriler Kitabı
Sempozyum Fotoğrafları

Amaç / Kapsam
Çağrılı Konuşmacı
Düzenleme Komitesi
Program Komitesi
İletişim
İletişim