Bildiriler Kitabı
Tam Metin (PDF - 15,9 MB)
İçindekiler

Açılış Bildirisi

“Benim Bilgim”: Dijital Kütüphaneler, Sosyal Ağlar ve Kullanıcı Deneyimi
Joan K. Lippincott

Tıklayınız
Tıklayınız Tıklayınız

Bilgi Demokrasisi, Dijital Kültür ve Bilgibilim

Bilgi Demokrasisinin Gerekleri ve Halk Kütüphaneleri İçin Sayısal Sosyalizm
Esin Sultan Oğuz ve Leif Kajberg

Tıklayınız
Tıklayınız

Size Kültürünüz/Kültürümüz Hakkında Birşey Söyleyeyim?
Mícheál Mac an Airchinnigh

Tıklayınız
Tıklayınız Tıklayınız

Bilgibilim ve Bilişsel Psikoloji: Kuramsal Bir Yaklaşım
Armando Malheiro da Silva, Fernanda Ribeiro ve Fernanda Martins

Tıklayınız
Tıklayınız Tıklayınız

Dijital Kütüphaneler ve Web 2.0

Dijital Yerliler ve Özelleşmiş Dijital Kütüphaneler: Europeana Kullanıcıları Üzerine Bir Çalışma
Milena Dobreva, Emma McCulloch, Duncan Birrell, Yurdagül Ünal ve Pierluigi Feliciati

Tıklayınız
Tıklayınız Tıklayınız

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Öğrencilerinin Web 2.0 Araçlarını Kullanım Özellikleri
Nazan Özenç Uçak ve Tolga Çakmak

Tıklayınız
Tıklayınız Tıklayınız

Yeni Öğrenme Mekânları Programlama: Akademik Kütüphane Binalarının Değişen Doğası
H. Lea Wells ve Jordan M. Scepanski

Tıklayınız
Tıklayınız Tıklayınız

Veri Madenciliği, Kategorizasyon ve Bilgi Yönetimi

Çevrimiçi Farsça Haberlerde Otomatik Sınıflandırma ve Benzerliklerin Bulunması İçin Yeni Bir Yaklaşım
Naser Ezzati Jivan, Mahlagha Fazeli ve Khadije Sadat Yousefi

Tıklayınız
Tıklayınız Tıklayınız

Sosyal Ağlarda Kullanıcı Örüntülerinin Veri Madenciliği Teknikleriyle Belirlenmesi: Facebook Örneği
A. Selman Bozkir, S. Güzin Mazman ve Ebru Akcapinar Sezer

Tıklayınız
Tıklayınız Tıklayınız

Kurumsal İçerik Yönetimi Kapsamında E-Posta Yönetimi: Türkiye’den Yansımalar
Özgür Külcü

Tıklayınız
Tıklayınız Tıklayınız

Bilgi Okur Yazarlığı ve Bilgi Yönetimi

Bilgi ve İletişim Teknolojilerindeki Son Gelişmelerin Yükseköğretimdeki Bilgi Okur Yazarlığı Yapısının Geçerliliği Üzerine Etkisi
A.A.J. (Jos) van Helvoort

Tıklayınız
Tıklayınız Tıklayınız

Bilgi Okur Yazarlığının Stratejik Bir Bilgi Sistemi Olarak Çevresel Taramadaki Rolü – Singapur KOBİ’leri Üzerine Bir Araştırma
Xue Zhang, Shaheen Majid ve Schubert Foo

Tıklayınız
Tıklayınız Tıklayınız

Kişisel Bilgi Yönetimi İçin Internet Hizmetlerinin Kullanımı
Shaheen Majid, Myint Malar San, Saw Tin Naung Tun ve Thu Zar

Tıklayınız
Tıklayınız Tıklayınız

Dijital Çağda Sansür ve Telif Hakları

Internet’te Sansür Üzerine Bir Değerlendirme
Güven Köse ve Kerem Özen

Tıklayınız
Tıklayınız Tıklayınız

Teknolojik Yakınsama Dünyasında Dijital Haklarla İlgili Meydan Okumalar
John N. Gathegi

Tıklayınız
Tıklayınız Tıklayınız

Hırvatistan’da Kültürel Mirasın Dijitalleştirilmesiyle İlgili Telif Hakkı Sorunları
Aleksandra Horvat ve Daniela Zivkovic        

Tıklayınız
Tıklayınız Tıklayınız

Elektronik Belge Yönetimi ve Web Analizi

TS13298: MoReq2 Kapsamında Bir Değerlendirme
Gülten Alır, Thomas Sødring ve İrem Soydal

Tıklayınız
Tıklayınız Tıklayınız

Mesleki Bir Tartışma Listesi Olarak KUTUP-L’nin İçerik Analizi
Doğan Karabulut ve Yaşar Tonta

Tıklayınız
Tıklayınız Tıklayınız

Türkiye’deki Kurumsal Arşivlerin Web Analizi
Mehdi Afzali ve Yaşar Tonta

Tıklayınız
Tıklayınız Tıklayınız

Teknolojik Yakınsama ve Akademik Kütüphaneler

Elektronik Kütüphane Hizmetlerinin Öğretim Elemanları Tarafından Benimsenmesinde Etkili Olan Faktörler: Anadolu Üniversitesi Öğretim Elemanları Üzerinde Bir Araştırma
Mesut Kurulgan ve F. Zeynep Özata

Tıklayınız
Tıklayınız Tıklayınız

Yeni Ortaya Çıkan Hizmetlerde Akademik Kütüphane Personelinin Yeterliklerinin Araştırılması
Haruki Nagata

Tıklayınız
Tıklayınız Tıklayınız

Teknolojik Yakınsamanın Kütüphanelerde Yarattığı Değişimler: Değişimin CMML İle İzlenmesi
Asiye Kakırman Yıldız

Tıklayınız
Tıklayınız Tıklayınız

Bibliyometri

Tahran Üniversitesinin Bilimsel Üretimi: Web of Science Veri Tabanına Dayanan Bir Araştırma (1989-2009)
Farideh Osareh ve Amin Zare

Tıklayınız
Tıklayınız Tıklayınız

İranlı Bilim İnsanlarının Bilimsel Üretim Yapısını Görselleştirme: Science Citation Index (SCI) Verilerine Dayalı Bir Araştırma (2000-2006)
Farideh Osareh ve Maryam Keshvari

Tıklayınız
Tıklayınız Tıklayınız

Türk Bilim Adamlarının Deprem Literatürüne Katkıları: Marmara Depremi’nin Etkisi
Zehra Taşkın

Tıklayınız
Tıklayınız Tıklayınız

Web Bilgi Sistemleri

Web Bilgi Sistemlerinde Performans Değerlendirmesi
Yaşar Tonta ve İrem Soydal

Tıklayınız
Tıklayınız Tıklayınız

E-ticaret Web Sitelerinde Alış Veriş Sepeti Terk Etme Sebepleri
Merve Okur

Tıklayınız
Tıklayınız Tıklayınız

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Internet Sitesinin Kamu Kurumları Internet Sitesi Standartlarına Uygunluğu
İshak Keskin ve Esra G. Kaygısız

Tıklayınız
Tıklayınız Tıklayınız
Açık Erişim ve İşbirliği
Dijital Çağda Uygulama Toplulukları Aracılığıyla İşbirliği
Fatih Oguz, Corrie V. Marsh ve Cliff Landis
Tıklayınız Tıklayınız Tıklayınız

Ulusal Açık Erişim Sistemi Tasarımı: Türkiye Modeli
Korhan Levent Ertürk

Tıklayınız
Tıklayınız Tıklayınız
Açık Erişim Farkındalığı: Başkent Üniversitesi
Güven Köse ve Mehmet Emin Küçük
Tıklayınız Tıklayınız Tıklayınız
Posterler
Kültürel Mirasın Dijitalleştirilmesinde Halk Kütüphaneleri
Orhan Açıkgöz
Tıklayınız Tıklayınız Tıklayınız
Görsel Kültürel Mirasımızın Depolanması: Görsel Materyaller İçin MIX Üst Veri Standardına Giriş
Solmaz Zardary ve Fatima Fahimnia
Tıklayınız Tıklayınız Tıklayınız

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çok Ölçütlü Karar Analizinin Entegrasyonu
Derya Öztürk ve Fatmagül Batuk

Tıklayınız
Tıklayınız Tıklayınız

Tarihsel ve Coğrafik Ana Hatlarıyla Polonya Dijital Kütüphaneleri Sistemi
Matylda Filas ve Karolina Minch

Tıklayınız
Tıklayınız Tıklayınız

Başkent Üniversitesi Transplantasyon Konulu Yayınların İncelenmesi: Science Citation Index Verilerine Dayalı Bir Araştırma (1993-2009)
Songül Akfındık ve Remzi Salihoğlu

Tıklayınız
Tıklayınız Tıklayınız

Accesoabierto.net: Açık Erişim Tabanlı Dergileri, Arşivleri ve Kurumsal Politikaları Tanıtmak İçin Bir Girişim
Maria Francisca Abad García, Ernest Abadal Falgueras, Remedios Melero ve Josep-Manuel Rodríguez-Gairín

Tıklayınız
Tıklayınız Tıklayınız

Profesyonellik 2.0’a Doğru: Yükseköğretimde Öğrencilerin 2.0 Araçlarını Benimsemeleri
Peter Becker

Tıklayınız
Tıklayınız Tıklayınız

Üniversite Personelinin Değişen Bilgi Yönetimi Sistemlerine Karşı Yaklaşımı
Mehmet Akif Barış

Tıklayınız

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Kütüphane Kullanımları ve Bilgi Arama Davranışları
Nurgül Kılıç

Tıklayınız
Tıklayınız Tıklayınız

NECOBELAC (Avrupa ve Latin Amerika-Karayip Ülkeleri Arasında İşbirliği Ağı) Projesindeki Konu Haritalarına Dayalı Eğitim Modülleri
Remedios Melero, Alicia López Medina ve Luis Zorita

Tıklayınız
Tıklayınız Tıklayınız

Belgrad “Svetozar Markovic” Üniversite Kütüphanesinde Bilgi Okur Yazarlığı
Aleksandra Popovic, Sanja Antonic ve Stela Filipi-Matutinovic

Tıklayınız
Tıklayınız Tıklayınız

Gelişmekte Olan Bir Ülkede Çevrimiçi Eğitim: Sudan Örneği
Omer Hassan Abdelrahman

Tıklayınız
Anasayfa

Bildiriler Kitabı
Sempozyum Fotoğrafları

Amaç / Kapsam
Çağrılı Konuşmacı
Düzenleme Komitesi
Program Komitesi
İletişim
İletişim