KAPSAM

Teknolojik yakınsama her biri farklı işlevlere sahip teknoloji ürünlerinin iç içe geçmesi ve tek bir ürünün birden fazla işlevi yerine getirmesi anlamına gelmektedir. Örneğin, cep telefonları iletişim, ses, görüntü, Web ve GPS teknolojilerinin yakınsaması sonucu günümüzde çok işlevli bir araç haline gelmiştir. Benzeri bir biçimde, iş ve özel yaşam arasındaki sınırlar da giderek ortadan kalkmaktadır. Facebook ve MySpace gibi sosyal ağlar bilgi paylaşma, eğlenme, öğrenme ve profesyonel amaçlarla kullanılabilmektedir. Web 2.0 özellikleri taşıyan sosyal ağlar kişiselleştirilmiş hizmetler sunmakta ve kullanıcılar tarafından üretilen içeriğin tanımlanmasına, düzenlenmesine ve paylaşılmasına olanak sağlamaktadır.  Kullanıcılar kütüphanelerin de sosyal ağlar kadar erişilebilir, paylaşmaya açık ve kullanıcı içeriğini değerlendirmeye hazır olmalarını beklemektedirler.

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tarafından düzenlenen ve 22-24 Eylül 2010 tarihlerinde Ankara’da yapılacak olan 2. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu teknolojik yakınsamanın, sosyal ağların ve Web 2.0 araçlarının bilgi hizmetleri sağlayan ve bilgi yönetimi eğitimi veren kuruluşlar üzerindeki etkilerini bütün yönleriyle ele alarak tartışmayı amaçlamaktadır. Bu alanlarda kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yapan araştırmacıları bir araya getiren bu sempozyumda yakınsama ve sosyal ağların elektronik yayıncılık, açık erişim, kurumsal arşivler, kültürel mirasın dijitalleştirilmesi ve bilginin toplumsallaşması üzerindeki etkileri de gözden geçirilecektir.

Sempozyumun ana temaları aşağıda listelenmektedir.

Teknolojik Yakınsama ve Bilgi Yönetimi

 • Dijital bilgi hizmetleri
 • Dijital derme geliştirme
 • Web 2.0 ve danışma hizmetleri
 • Sanal kütüphaneler
 • Gezgin kütüphaneler
 • Library 2.0
 • Yakınsama ve belge yönetimi
 • Web 2.0, Web 3.0 ve anlamsal Web
 • E-devlet ve Web 2.0 teknolojileri
 • Yayıncılık ve Web 2.0 teknolojileri
 • Açık-erişim, kurumsal arşivler ve Web 2.0
 • Kullanıcı tarafından yaratılan içeriğin hizmete sunulması

Sosyal Ağlar ve Bilgi Yönetimi

 • Blog’lar, wiki’ler, RSS, Second Life
 • Sosyal ağların kullanımı
 • Folksonomiler
 • Dijital yerliler, dijital göçmenler
 • Kişisel bilgilerin korunması
 • Dijital hakların yönetimi
 • Kimlik yönetimi
 • Saygınlık yönetimi

Yakınsama, Sosyal Ağlar ve Eğitim

 • Çevrimiçi eğitim
 • Sosyal ağların eğitimde kullanımı
 • Bilgi yönetimi eğitimi ve yakınsama
 • Bilgi okuryazarlığı
 • Web 2.0 teknolojileri ve bilgi yönetimi eğitimi
 • Uzaktan eğitim ve yakınsama

Kültürel Mirasın Dijital Ortamlarda Korunması

 • Kültürel mirasın dijitalleştirilmesi
 • Djital ortamda kültürün yeniden keşfedilmesi
 • Dijital müzeler ve sergiler
 • İki boyutlu, üç boyutlu kültürel miras ürünlerinin dijitalleştirilmesi
 • Avrupa Dijital Kütüphanesi Europeana
 • Dijital bilgi politikaları
 • E-devlet ve kültürel miras
 • Kültürel mirasın kalıcı arşivlenmesi

Bilginin Toplumsallaşması ve Yakınsama

 • Dijital bilgi edinme hakkı 
 • Sosyal ağlarda kamusal alan kavramı
 • Sosyal ağlar ve hukuk
 • Ağ toplumunda dijital haklar
 • Dijital sansür
 • Yaşam boyu öğrenme ve sosyal ağlar

Bilginin Düzenlenmesi, Bilgi Mimarisi ve Bilgi Erişim

 • Ontoloji geliştirme
 • Metadata harmanlama
 • Birlikte çalışabilirlik ve standartlar
 • Bilgi mimarisi ve web tasarımı
 • Kullanılabilir web siteleri tasarlama
 • Gezgin bilgi erişim
 • Coğrafi bilgi sistemleri ve bilgi erişim
 • Melez uygulamalar (mashups)
 • Veri madenciliği

Disiplinler Arası Araştırmalar

 • Bilişsel bilimler ve bilgi yönetimi
 • Webometri ve sosyal ağlar
 • Bibliyometri ve enformetri
 • Kullanıcı araştırmaları

Sempozyumun konusu yukarıda verilen ana temalarla sınırlı değildir. Sempozyumda yakınsama ve sosyal ağların bilgi yönetimine etkileriyle ilgili bildiriler, posterler, çalıştaylar ve panellerin yanı sıra genelde bilgi ve belge yönetimi ile ilgili bildiriler ve etkinlikler de yer alacaktır. Öğrenci bildirileri ve posterleri de ayrıca değerlendirilecektir. Kabul edilen bildiri ve posterler Sempozyum bildiriler kitabında yayımlanacaktır.

Anasayfa

Bildiriler Kitabı
Sempozyum Fotoğrafları

Amaç / Kapsam
Çağrılı Konuşmacı
Düzenleme Komitesi
Program Komitesi
İletişim
İletişim