İLETİŞİM
Sempozyumla ilgili her türlü iletişim (görüş, soru, destek, bildiri önerisi, vd.) için sempozyum@bilgiyonetimi.net adresine yazabilirsiniz.
Yaşar Tonta, Düzenleme Komitesi Başkanı
Serap Kurbanoğlu, Program Komitesi Başkanı
Hacettepe Üniversitesi
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
06800 Beytepe, Ankara
Tel: 0312 297 82 00
Faks: 0312 299 20 14
E-posta: tonta@hacettepe.edu.tr , serap@hacettepe.edu.tr
Anasayfa

Bildiriler Kitabı
Sempozyum Fotoğrafları

Amaç / Kapsam
Çağrılı Konuşmacı
Düzenleme Komitesi
Program Komitesi
İletişim
İletişim