Çağrılı Konuşmacı

Dr. Joan K. Lippincott Ağlaşmış Bilgi Koalisyonu'nun Kıdemli Genel Müdür Yardımcısıdır  Amerikan Araştırma Kütüphaneleri ve Educause tarafından desteklenen Koalisyonun bilim ve entellektüel verimliliği artırmak için bilgi teknolojisi ve ağlaşmış bilgi kullanımıyla ilgili yaklaşık 200 kurumsal üyesi vardır. 

Dr. Lippincott 1990'dan beri Koalisyonun kuruluşunda ve gelişmesinde temel rol oynadı. Koalisyonun Kurucu İcra Müdürü Paul Evan Peters'ın zamansız ölümünden sonra Dr. Lippincott Kasım 1996-Temmuz 1997 arasında Geçici İcra Müdürü olarak görev yaptı. Dr. Lippincott, kurumları dönüştürmek amacıyla ağlaşmış bilginin kullanımı üzerine odaklaşan New Learning Communities, Working Together ve Assessing the Academic Networked Environment gibi programlardan sorumludur. 

Dr. Lippincott'un aktif mesleki yaşamında Elektronik Tez Dijital Kütüphanesi (Networked Digital Library of Theses and Dissertations) Yürütme Komitesi üyeliği, Ağlaşmış Kültürel Miras Ulusal Girişimi (National Initiative for a Networked Cultural Heritage) kurulunda görev, Amerikan Kolej ve Üniversite Kütüphaneleri'nin Öğretim ve Öğrenimde Yeni Yönelimler Tartışma Grubu'nun kurucu üyeliiği ve Amerikan kütüphane Derneği üyeliği yer almaktadır. 

1990'da Koalisyon'da çalışmaya başlamadan önce Dr. Lippincott Amerikan Eğitim Konseyi, Yüksek Yönetişim ve Finans Ulusal Enstitüsü, Cornell Üniversitesi Mann Kütüphanesi, George Washington Üniversitesi, Georgetown Üniversitesi ve New York Eyalet Üniversitesinde (Brockport) çalışmıştır. Dr. Lippincott 1999 yılında Maryland üniversitesinde (College Park) Eğitim Politikası, Planlama ve Yönetim -özellikle yüksek öğretim- alanında doktora derecesi almıştır. Dr. Lippincott'un New York Eyalet Üniversitesinden (geneseo) Kütüphanecilik yüksek lisans derecesi vardır ve George Washington ve Cornell Üniversitelerinde yüksek lisans çalışmaları yapmıştır. Dr. Lippincott Vassar College'dan üstün başarıyla lisans derecesini almıştır. 

Dr. Lippincott kütüphaneciler ve bilgi teknologları arasında işbirliği, ağlaşmış bilgi, son kullanıcı aramaları ve ağlaşmış ortamda eğitim ve öğrenim gibi çeşitli konularda yayın yapmıştır.

 
Bildiri Özeti

"Benim Bilgim:" Dijital Kütüphaneler, Sosyal Ağlar ve Kullanıcı Deneyimi

Bilgi, eriştiğimiz çeşitli sistemler ve katıldığımız sosyal ağlar aracılığıyla yaşamlarımıza işlenmiştir.  Akademik dünyadaki öğretim üyeleri ve öğrenciler giderek artan bir biçimde kendi kişisel bilgi çevrelerini yaratacak ve güçlendireceklerdir. Kullanıcılar tercih ettikleri bilgi kaynaklarını içeren ya da bu kaynaklara bağlantı sağlayan veya yeni kaynaklara kolay erişim sağlayan taşınabilir aygıtlar kullanarak bilgi toplamakta, iletmekte, yeni ürünler yaratmakta ve bunları meslektaşları, aileleri ve arkadaşlarıyla paylaşmaktadırlar. Kütüphaneler, arşivler ve müzeler bu çevrelerde bütünleyici kaynaklar mı yoksa çevresel oyuncular mı olacaklar? Akademik yaşamı güçlendiren ve çok çeşitli kullanıcıların hayallerini süsleyen bilgi çevreleri ve hizmetleri geliştirmede kullanıcı gereksinimlerini ve davranışlarını anlamak anahtar rol oynayacaktır.
 
Yayın Listesi
http://www.cni.org/staff/joan_publications.html
Anasayfa

Bildiriler Kitabı
Sempozyum Fotoğrafları

Amaç / Kapsam
Çağrılı Konuşmacı
Düzenleme Komitesi
Program Komitesi
İletişim
İletişim