Çağrılı Konuşmacı

Dr. Clifford Lynch Temmuz 1997’den beri Ağlaşmış Bilgi Birliği (Coalition for Networked Information) Müdürü olarak görev yapmaktadır.  Dr. Lynch daha önce, son on yılı Kütüphane Otomasyon Müdürü olmak üzere, 18 yıl Kaliforniya Üniversitesi Başkanlık Ofisinde çalışmıştır. Dr. Lynch, Berkeley’deki Kaliforniya Üniversitesi’nden Bilgisayar Bilimleri alanında doktora sahibidir ve aynı Üniversitenin Bilgi Okulunda misafir profesör olarak çalışmaktadır.  Amerikan Bilgi Bilimi ve Teknolojisi Derneği’nin (American Society for Information Science and Technology) eski başkanlarından olan Dr. Lynch, şu anda Amerikan Bilimin İlerlemesi Derneği (American Association for the Advancement of Science) ve Ulusal Bilgi Standartları Kurumu (National Information Standards Organization) üyesidir.

Dr. Lynch halen Kongre Kütüphanesi’nin Ulusal Dijital Strateji Danışma Kurulunda (National Digital Strategy Advisory Board of the Library of Congress), Microsoft’un Teknik Bilgisayar Bilimleri Danışma Kurulunda (Microsoft's Technical Computing Science Advisory Board), Yeni Medya Konsorsiyumu (New Media Consortium) Kurulu ve Sürdürülebilir Dijital Koruma ve Erişim Çalışma Grubunda (Task Force on Sustainable Digital Preservation and Access) çalışmaktadır. Dr. Lynch ayrıca, Ulusal Araştırma Heyeti’nin (National Research Council) “The Digital Dilemma: Intellectual Property in the Information Age and Broadband: Bringing Home the Bits” adlı eseri yayımlayan komitesinde de görev yapmıştır.

Bilgi teknolojileri ve yüksek öğrenim, siberaltyapı, dijital haklar yönetimi ve telif hakları gibi konularda çeşitli çalışmaları olan Dr. Lynch’in yayın listesine aşağıdaki adresden erişilebilir.

Yayın Listesi
http://www.cni.org/staff/clifford_publications.html
Anasayfa

Bildiriler Kitabı
Sempozyum Fotoğrafları

Amaç / Kapsam
Çağrılı Konuşmacı
Düzenleme Komitesi
Program Komitesi
İletişim
İletişim