Anasayfa
Amaç / Kapsam
Düzenleme Komitesi
Çağrılı Konuşmacı
Eğitmenler
Katılımcılar
Program
Destekleyenler
Çalıştay Materyalleri
Çalıştay Fotoğrafları
Sonuç Raporu
İletişim
English
 
Çalıştay Posteri - JPEG - 540 Kb.
Afiş tasarımı: N. Erol Olcay
 

Amaç ve Kapsam

Çalıştayın amacı, bilgi okuryazarlığı eğitimi verenleri eğitmek ve bilgi okuryazarlığı eğitimi ile ilgili  gelişmeler, kuramlar, eğitim-öğretim yaklaşımları ve yöntemleri, başarılı uygulamalar konularında bilgi paylaşımı ve tartışma ortamı yaratmak için bilgi okuryazarlığı eğiticilerini bir araya getirmektir.

Günümüz küresel bilgi toplumunda her birey ve her kurum 21. yüzyıl beceri ve yeterliklerini geliştirmek durumundadır. Bu becerilerden hiç biri Yaşamboyu Öğrenme ve Bilgi Okuryazarlığı kadar önemli değildir. Yaşamboyu Öğrenme ve Bilgi Okuryazarlığı becerileri günümüzün sürekli değişen rekabet ortamında hem bireylere hem de kurumlara  başarı olanağı sağlar.

Bilgi Okuryazarlığı bilgi gereksiniminin nasıl tanımlanacağını bilmek, bilgiyi bulmak, değerlendirmek, elde edilen bilgiyi etkin şekilde kullanmak ve iletmek ile ilgili becerileri içerir. Bilgi Okuryazarlığı, Yaşamboyu Öğrenmenin temelini oluşturur. Bilgi okuryazarı birey öğrenme konusunda kendi kendisini yönlendirebilen ve yaşamı boyunca nasıl öğreneceğini bilen bireydir. Eğitimciler, kütüphaneciler ve diğer bilgi profesyonelleri toplum bireylerini bilgi okuryazarlığı becerileriyle donatmak ve kazanılan becerilerin güçlendirilmesini ve güncel tutulmasını sağlayacak fırsatlar yaratmak konusunda önemli rol oynarlar. Bu nedenle eğitimcileri, kütüphanecileri ve diğer bilgi profesyonellerini Bilgi Okuryazarlığı alanında eğitmek her toplum için büyük önem taşır.     

Çalıştayda ele alınacak konular aşağıda sıralanmıştır:

 • Bilgi Okuryazarlığı ve Yaşamboyu Öğrenme kavramları
 • Bilgi Okuryazarlığı ve Yaşamboyu Öğrenmenin önemi ve ilişkisi,
 • Bilgi Okuryazarlığı modelleri, standartlar ve programlar,
 • Bilgi Okuryazarlığı alanında başarılı uygulama örnekleri,
 • Bilgi Okuryazarlığı eğitimi için ders programı geliştirme,
 • “İhtiyaç Analizi” yapma
 • Öğrenenin özelliklerini tanımlama (örn. öğrenme stilleri)
 • Eğitim materyali geliştirme,
 • Bilgi Okuryazarlığı öğretim yöntem ve teknikleri,
 • Bilgi Okuryazarlığı için etkin ölçme ve değerlendirme teknikleri,
 • Bilgi Okuryazarlığının müfredatla bütünleştirilmesi.

 

 
 

© Bilgi Okuryazarlığı Eğiticilerin Eğitimi Çalıştayı