Anasayfa
Amaç / Kapsam
Düzenleme Komitesi
Çağrılı Konuşmacı
Eğitmenler
Katılımcılar
Program
Destekleyenler
Çalıştay Materyalleri
Çalıştay Fotoğrafları
Sonuç Raporu
İletişim
English
 
Çalıştay Posteri - JPEG - 540 Kb.
Afiş tasarımı: N. Erol Olcay
 

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü ve Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen UNESCO Bilgi Okuryazarlığı “Eğiticilerin Eğitimi” Çalıştayı 3-5 Eylül 2008 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Tüm dünyayı kapsayan 11 çalıştaylık bir serinin parçası olan Çalıştayın amacı, bilgi okuryazarlığı eğitimi verenleri eğitmek ve bilgi okuryazarlığı konusunda bilgi paylaşımı ve tartışma ortamı yaratmak için bilgi okuryazarlığı eğiticilerini bir araya getirmektir. Çalıştay, açılış ve kapanış outumları da dahil olmak üzere 19 oturumdan oluşmuştur. Çalıştayda grup çalışmalarına yer verilmiş ve sunumlar uzmanlar tarafından yapılmıştır.

Çalıştaya 17 ülkeden kütüphaneleri,  eğitim kurumlarını,  araştırma enstitülerini, kütüphane derneklerini, belediyeleri ve bakanlıkları temsil eden 48 kişi  katılmıştır. Çalıştayı başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifika verilmiştir. Değerlendirme formlarından ve katılımcılardan elde edilen veriler Çalıştayın başarıyla tamamlandığını göstermektedir.

Çalıştay sonuç raporu The International Information and Library Review dergisinin Aralık 2009 sayısında yayımlanmıştır.

 
 

© Bilgi Okuryazarlığı Eğiticilerin Eğitimi Çalıştayı