Anasayfa
Amaç / Kapsam
Düzenleme Komitesi
Çağrılı Konuşmacı
Eğitmenler
Katılımcılar
Program
Destekleyenler
Çalıştay Materyalleri
Çalıştay Fotoğrafları
Sonuç Raporu
İletişim
English
 
Çalıştay Posteri - JPEG - 540 Kb.
Afiş tasarımı: N. Erol Olcay
 
Eğitmenler  

Prof. Dr. Buket Akkoyunlu

 

Buket Akkoyunlu, Bilgisayar Destekli Öğrenme konusunda yaptığı çalışma ile Leicester Üniversitesi Eğitim Teknolojileri Bölümünden doktora derecesi almıştır. Halen, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretim üyeliği görevlerini sürdürmektedir. Lisans ve yüksek lisans düzeyinde dersler vermekte ve araştırmalar yapmaktadır. Temel çalışma alanları, bilgi okuryazarlığı, web tabanlı öğrenme, çoklu öğrenme ortamları ve öğretim tasarımıdır. Eğitim teknolojileri alanında makale, bildiri ve kitap çalışmaları bulunmaktadır.

Doç. Dr. Arif Altun  

Arif Altun, Teknoloji ve Öğrenme konusunda yaptığı çalışma ile Cincinnati Universitesi Program ve Öğretim Bölümünden Ed.D. derecesi almıştır. Halen, Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Lisans ve yüksek lisans düzeyinde dersler vererek, araştırmalarını sürdürmektedir. Temel çalışma alanları, elektronik okuryazarlıklar, hipermetin kuramı, hipermetinsel okuma süreçlerinde sosyo-bilişsel süreçler, ve e-öğrenmedir. Eğitim teknolojileri alanında makale, bildiri ve kitap çalışmaları bulunmaktadır.

Jos van Helvoort  

Jos van Helvoort 1981 yılında Flemenk Dili ve Edebiyatı’ndan mezun olmuştur. Orta öğretimde öğretmen olarak çalışmış ve kütüphanecilik ile belge yönetimi disiplinlerinde ders geliştirme görevi yürütmüştür. 2001 yılından bu yana Lahey Üniversitesi Kütüphanecilik ve Bilgi Bilim Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Web 2.0 ve bilgi okuryazarlığı ilgi alanlarını oluşturmaktadır. Fakülte Sınav Komisyonu Başkanı olarak Hollanda yüksek öğretiminde ölçme ve değerlendirme konularıyla yakından ilgilidir. Bilgi okuryazarlığının değerlendirilmesi konusunda doktora tez çalışması yürütmektedir.  

Prof. Dr. Serap Kurbanoğlu  

Serap Kurbanoğlu doktorasını Bilgi Yönetimi alanında 1992 yılında Sheffield Üniversitesi’nden almıştır. Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmakta olan Dr. Kurbanoğlu lisans ve yüksek lisans derecelerini yine bu Bölümde tamamlamıştır. Bilgi okuryazarlığı temel çalışma alanlarındandır. Bilgi okuryazarlığının yanı sıra sistem analizi, proje yönetimi ve bilgi teknolojileri alanlarında yayınları vardır ve dersler vermektedir. JeLit’in (Uluslararası eOkuryazarlık Dergisi) Yayın Kurulu üyesidir.

R. Orçun Madran  

Orçun Madran, 1999 yılında Bilgi Yönetimi alanında lisans derecesini, 2005 yılında ise Yönetim Bilişim Sistemleri alanında yüksek lisans derecesini almıştır. Halen, Başkent Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Lisans ve yüksek lisans düzeyinde e-öğrenme ve öğretim teknolojileri ile ilgili dersler vermektedir. Ankara Üniversitesi'nde Eğitim Teknolojileri alanında doktora çalışmalarına devam etmektedir. Temel çalışma alanları, uzaktan eğitim ve e-öğrenmedir.

Zdravka Pejova  

Zdravka Pejova, kütüphanecilik ve bilgi bilim alanında Zagreb Üniversitesi’nden (Hırvatistan) yüksek lisans derecesi almıştır. Uluslararası işbirliği alanında zengin tecrübe sahibi bir kütüphaneci ve bilgi profesyonelidir. Makedonya Bilim ve Sanat Akademisi Kütüphanesi’nde çalışmış ve Makedonya Ulusal Araştırma Kurumunda Bilimsel ve Teknik Bilgi Komitesi başkanlığı görevini yürütmüştür. 1984 yılından beri Slovenya’da yaşamakta ve uluslararası araştırma, geliştirme, eğitim ve danışmanlık hizmeti sağlayan ICPE’de bilgi ve kütüphane hizmetleri sorumluluğunu yürütmektedir. Bilgi okuryazarlığı, bilgi sağlama ve kullanma becerileri meslek yaşamında, çalıştığı işlerde ve araştırmalarında odaklandığı alanlardır. 2006 yılında Bilgi Okuryazarlığı Aracılığı ile Bilgi Toplumu ve Bilgiye Dayalı Bir Ekonomi Yaratmak: Orta ve Güney-Doğu Avrupa Ülkeleri İçin Bir Bilgi Okuryazarlığı Platformu ve Faaliyet Planı Önerisi başlıklı yayının editörlüğünü yapmıştır. Slovenya Üniversitesitelerinde Bilgi Okuryazarlığı Programlarının Başlatılması üzerine bir projede çalışmaktadır.

 
 

© Bilgi Okuryazarlığı Eğiticilerin Eğitimi Çalıştayı