Anasayfa
Amaç / Kapsam
Düzenleme Komitesi
Çağrılı Konuşmacı
Eğitmenler
Katılımcılar
Program
Destekleyenler
Çalıştay Materyalleri
Çalıştay Fotoğrafları
Sonuç Raporu
İletişim
English
 
Çalıştay Posteri - JPEG - 540 Kb.
Afiş tasarımı: N. Erol Olcay
 

Çağrılı Konuşmacı

Dr. Forest Woody Horton, Jr.
Uluslararası Kütüphane ve Bilgi Danışmanı

Biyografi

Dr. Forest Woody Horton, lisans derecelerini California Üniversitesi’nden (Berkeley ve Los Angeles) almıştır. Columbia Üniversitesi’nde Öğretim Elemanı olarak devam ettiği bir yıllık yüksek lisans çalışmasının ardından Lausanne Üniversitesi’nden (İsviçre) doktora derecesi almıştır. Kariyer hayatı gerek ABD hükümeti gerekse yabancı hükümetler ile yaptığı uluslararası çalışmalarla geçmiştir. Başkanlık Özel Kalemi, ABD Dışişleri Bakanlığı, Amerikan Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ve 8 farklı ülkede Amerikan Haberler Merkezi’nde (USIS) çalışmıştır.

Dr. Horton’un yazar, ortak yazar veya editör olarak yer aldığı 30 kitabı ve meslek dergilerinde, mesleki magazinlerde, Wall Street Journal ve New York Times gibi gazetelerde yayımlanmış yüzlerce makalesi vardır. Otuzun üzerinde yabancı hükümete, yabancı kuruma, Birleşmiş Milletler gibi hükümetlerarası kurumlara bilgi politikaları geliştirme, ulusal ve bölgesel kütüphane ve bilgi altyapısını güçlendirme alanlarında danışmanlık yapmıştır. Eylül 2003’te Prag’da ve Kasım 2005’te İskenderiye’de olmak üzere Bilgi Okuryazarlığı ve Yaşamboyu Öğrenme alanlarında iki uluslararası toplantının planlanması ve düzenlenmesinde UNESCO ve IFLA ile çalışmıştır.

Son yıllarda bilgi profesyonellerinin özel sektör ve kamu kurumlarında yönetimde nasıl daha üst düzey roller üstlenebilecekleri üzerinde çalışmaktadır. Dr. Horton, 2003 yılından bu yana Fulbright Kıdemli Uzmanı olarak Nepal, Şili, Peru, Slovenya, Hollanda, Çin ve Mısır’da görev yapmıştır.

Prof. Albert K. Boekhorst

Biyografi

Profesör Albert K. Boekhorst Amsterdam (Hollanda), Pretoria (Güney Afrika) ve Talin (Estonya) üniversitelerinde görev yapmaktadır. Bilgi okuryazarlığının okul müfredatına entegrasyonu konusunda okul kütüphanelerinin rolü, 1991 yılından bu yana bilgi okuryazarlığı alanında çalışmalar yapan Boekhorst’un özel ilgi alanıdır. Çok sayıda yayın yaptığı bu konuda Amsterdam Üniversitesi’nde yıllık çalıştaylar düzenlemektedir. Çeşitli (elektronik) dergilerde hakemlik yapmakta ve Education for Information dergisinin yayın kurulunda yer almaktadır. 2007 yılından bu yana IFLA Bilgi Okuryazarlığı Komitesi üyesidir. Bilgi Okuryazarlığı Avrupa Federasyonu (EFIL) ve Okul Kütüphaneleri ve Bilgi Okuryazarlığı Avrupa Ağı (ENSIL) üyesidir. Bilgi okuryazarlığı alanında UNESCO uzmanlar toplantılarına katılmıştır. UNESCO Bilgi Okuryazarlığı Eğiticilerin Eğitimi Projesini koordine etmektedir. Ayrıntılı bilgi kişisel web sayfasından edinilebilir: www.albertkb.nl

Çağrılı Konuşma

Bilgi Okuryazarlığı Poitikaları, Programları ve Uygulamalarının Gelişiminde Kütüphanecilerin Rolü

Özet

Kütüphanecilerin özellikle üniversite ve okul kütüphanecilerinin bilgi okuryazarlığı kavramının gelişmesinde anahtar rol oynadıkları bilinmektedir. Kütüphanecilik, kütüphaneler, kütüphaneciler ve bilgi okuryazarlığı yakından ilişkilidir.

Bu çalıştayda konuşmacı “gerçek yaşamdaki” - kamu sektörü ve özel sekördeki kurum ve örgütlerdeki - bilgi okuryazarlığı politikaları, programları ve uygulamalarının geliştirilmesinde kütüphanecilerin oynadığı bazı stratejik roller üzerinde odaklanacaktır.

Konuşmacı tarafından ele alınacak roller şunlardır:

  1. Kitapların koruyucusu ve kitaplardaki bilginin dağıtıcısı olarak kütüphaneciler
  2. Çoklu ortam teknolojileri, ürünleri ve hizmetlerindeki artış ve Internet ile bu gelişmelerin kütüphanecilerin geleneksel rolünü nasıl etkilediği
  3. Bilgi Danışmanı olarak kütüphaneciler, genişletilmiş “yeni” rol
  4. Bilgi okuryazarlığı politikaları planlayan kütüphaneciler
  5. Bilgi okuryazarlığı programları tasarlayan kütüphaneciler
  6. Bilgi okuryazarlığı uygulamaları geliştiren kütüphaneciler

 

 
 

© Bilgi Okuryazarlığı Eğiticilerin Eğitimi Çalıştayı